Phuongmai, Xiangqi Up score: 2424 W637D3L422
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Vitday_an_di (2336) Phuongmai (2411) 20
2 win thang76 (2162) Phuongmai (2402) 15
3 win Phuongmai (2393) thang76 (2171) 39
4 lose Phuongmai (2445) HaoVu (2040) 14
5 win HaoVu (2051) Phuongmai (2434) 28
6 win Phuongmai (2428) HaoVu (2057) 20
7 win HaoVu (2063) Phuongmai (2422) 12
8 win Phuongmai (2412) DatDang (2214) 48
9 lose DatDang (2192) Phuongmai (2434) 23
10 lose toi1982 (2225) Phuongmai (2456) 32
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Phuongmai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames