PhuongHeoNai, Xiangqi Up score: 2314 W218D4L173
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose andang9999 (2457) PhuongHeoNai (2338) 18
2 lose PhuongHeoNai (2363) Kitam999 (2474) 42
3 win PhuongHeoNai (2330) DongTa12345 (2351) 23
4 win Guesst_nd (2420) PhuongHeoNai (2291) 74
5 lose Xuantocdo (2542) PhuongHeoNai (2309) 16
6 lose Aleucin (2338) PhuongHeoNai (2341) 29
7 lose LuongQ (2018) PhuongHeoNai (2392) 15
8 lose Xuantocdo (2544) PhuongHeoNai (2416) 37
9 lose VietHoang (2367) PhuongHeoNai (2453) 35
10 lose CHM123 (2178) PhuongHeoNai (2502) 18
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PhuongHeoNai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames