PhmKin6, Xiangqi Up score: 2566 W543D17L452
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TieuLinh09 (2610) PhmKin6 (2597) 42
2 draw xpma07258 (2393) PhmKin6 (2609) 52
3 lose PhmKin6 (2655) HungMai (2402) 28
4 win Le (2458) PhmKin6 (2634) 44
5 win HungMai (2462) PhmKin6 (2585) 20
6 lose PhmKin6 (2683) HungMai (2364) 32
7 lose PhmKin6 (2724) anan19661103 (2569) 47
8 win PhmKin6 (2702) Xuantocdo (2543) 25
9 win Moon270613 (2749) PhmKin6 (2665) 15
10 lose PhmKin6 (2701) thichthua66 (2632) 48
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PhmKin6, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames