NhuY1988, Xiangqi Up score: 1973 W586D9L570
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NhuY1988 (1986) ghost01 (1938) 33
2 win NhuY1988 (1975) tin2018 (1929) 13
3 win SongPhao75 (1836) NhuY1988 (1966) 21
4 win dung133 (2055) NhuY1988 (1951) 27
5 lose NhuY1988 (1961) dung133 (2045) 11
6 lose NhuY1988 (1979) daokiemsang (1892) 26
7 lose daokiemsang (1873) NhuY1988 (1998) 13
8 win NhuY1988 (1988) THIENLM (1893) 41
9 win THIENLM (1903) NhuY1988 (1978) 48
10 win NhuY1988 (1963) tam4 (1944) 28
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NhuY1988, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames