Mr_panadol, Xiangqi Up score: 2100 W2275D32L1985
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Minhphung56 (1987) Mr_panadol (2119) 44
2 lose hoangtrinh (2067) Mr_panadol (2137) 27
3 lose Mr_panadol (2156) hoangtrinh (2048) 36
4 lose Mr_panadol (2173) Truonghang (2123) 39
5 lose Truonghang (2105) Mr_panadol (2191) 41
6 win Mr_panadol (2179) Anbatvang (2057) 12
7 win Anbatvang (2070) Mr_panadol (2166) 27
8 lose steel01 (2138) Mr_panadol (2183) 35
9 lose Mr_panadol (2201) steel01 (2120) 32
10 lose venus (2303) Mr_panadol (2214) 33
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mr_panadol, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames