MrJiang02, Xiangqi Up score: 2200 W8124D39L6805
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MrJiang02 (2209) Vitday_an_di (2441) 66
2 lose Aleucin (2348) MrJiang02 (2221) 26
3 win MrJiang02 (2200) Aleucin (2369) 23
4 win MrJiang02 (2188) tomli2021 (2079) 2
5 win cosaync (2087) MrJiang02 (2175) 23
6 lose MrJiang02 (2194) cosaync (2068) 24
7 win congsuat (2415) MrJiang02 (2172) 18
8 lose MrJiang02 (2181) congsuat (2406) 28
9 lose dat (2181) MrJiang02 (2197) 28
10 win MrJiang02 (2181) dat (2197) 17
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MrJiang02, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames