Minhphung56, Xiangqi Up score: 1848 W5025D57L5456
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Minhphung56 (1864) Tuanks (1836) 34
2 lose Minhphung56 (1881) Tuanks (1819) 53
3 win Minhphung56 (1860) hoangtrinh (2047) 27
4 lose Minhphung56 (1873) xuanson1970 (1952) 35
5 lose Minhphung56 (1887) Khachanh (1931) 57
6 lose Minhphung56 (1902) Khachanh (1916) 45
7 lose Minhphung56 (1918) Duck_duck_go (1897) 45
8 lose Minhphung56 (1935) Duck_duck_go (1880) 47
9 lose Minhphung56 (1951) jacky10123 (1927) 34
10 lose Minhphung56 (1964) Khachanh (2044) 54
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Minhphung56, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames