Minh_Tu1111, Xiangqi Up score: 1788 W7558D53L6675
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win meocontimban (1956) Minh_Tu1111 (1767) 32
2 lose Minh_Tu1111 (1778) meocontimban (1945) 33
3 lose Alipapa (1914) Minh_Tu1111 (1790) 39
4 lose Minh_Tu1111 (1802) Alipapa (1902) 30
5 win trantit (1750) Minh_Tu1111 (1788) 18
6 lose Minh_Tu1111 (1805) c15 (1745) 44
7 win c15 (1760) Minh_Tu1111 (1790) 59
8 win Minh_Tu1111 (1773) Dongxanh (1810) 24
9 lose Minh_Tu1111 (1788) Dongxanh (1795) 32
10 win Minh_Tu1111 (1772) Khachanh (1778) 16
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Minh_Tu1111, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames