MiaMia, Xiangqi Up score: 2445 W1457D34L1066
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Aleucin (2531) MiaMia (2406) 12
2 win MiaMia (2391) tri54auco (2372) 77
3 win tri54auco (2388) MiaMia (2375) 44
4 win MiaMia (2366) mathuc (2156) 15
5 win mathuc (2166) MiaMia (2356) 18
6 win caothu79 (2131) MiaMia (2336) 21
7 win sibachao (2094) MiaMia (2327) 38
8 win MiaMia (2318) sibachao (2103) 15
9 lose MiaMia (2336) AQxudong (2245) 34
10 lose AQxudong (2226) MiaMia (2355) 22
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MiaMia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames