Kitam999, Xiangqi Up score: 2336 W701D12L597
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hotuan77 (2393) Kitam999 (2366) 18
2 lose Kitam999 (2381) TieuLinh09 (2687) 34
3 win quehuong1972 (2508) Kitam999 (2339) 22
4 lose MinhKhoi16 (2299) Kitam999 (2375) 17
5 lose Le (2384) Kitam999 (2408) 45
6 lose BHS_bkp (2714) Kitam999 (2423) 29
7 lose Kitam999 (2455) quehuong1972 (2455) 12
8 win Kitam999 (2414) HungMai (2577) 35
9 win Kitam999 (2393) LuongQ (2223) 24
10 win Kitam999 (2366) KennyNg (2287) 21
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kitam999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames