KennyNg, Xiangqi Up score: 2397 W1031D15L914
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anan19661103 (2423) KennyNg (2429) 29
2 win KennyNg (2415) Aleucin (2362) 24
3 lose Aleucin (2344) KennyNg (2433) 16
4 win thang76 (2293) KennyNg (2421) 23
5 lose KennyNg (2441) thang76 (2273) 59
6 lose Aleucin (2345) KennyNg (2481) 34
7 lose KennyNg (2524) Le (2328) 38
8 win KennyNg (2498) TrumKhuNay (2405) 46
9 lose LyHanThu (2575) KennyNg (2527) 31
10 win HungMai (2596) KennyNg (2489) 28
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KennyNg, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames