Kegiaumat, Xiangqi Up score: 2402 W251D3L204
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tictac (L0) Kegiaumat (L0) 60
2 lose Kegiaumat (L0) Tuoisang2021 (L0) 53
3 win Kegiaumat (L0) TrumKhuNay (L0) 26
4 win Magicking (L0E) Kegiaumat (L0E) 30
5 win Kegiaumat (L0C) dth1 (L0C) 58
6 win KyMaToTieng (L0A) Kegiaumat (L0A) 45
7 lose Kegiaumat (2436) TrumKhuNay (2387) 53
8 win Xe4phao4 (2302) Kegiaumat (2411) 16
9 lose Kegiaumat (2439) Thi_Nguyen (2504) 33
10 win Nonono (2454) Kegiaumat (2405) 24
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kegiaumat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames