HungMai, Xiangqi Up score: 2399 W14822D299L14772
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HungMai (2431) asus (2421) 55
2 win Kitam999 (2302) HungMai (2406) 27
3 lose Haivtfpt (2406) HungMai (2440) 35
4 win VietHoang (2352) HungMai (2412) 29
5 win HungMai (2380) VietHoang (2384) 23
6 win VietHoang (2420) HungMai (2344) 6
7 lose HungMai (2375) VietHoang (2389) 18
8 win Kitam999 (2238) HungMai (2350) 15
9 win HungMai (2322) Kitam999 (2266) 26
10 lose HungMai (2368) Anhchuavo (2110) 30
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HungMai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames