HoatimH, Xiangqi Up score: 1833 W1140D10L1075
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ducphuong (1878) HoatimH (1816) 18
2 lose HoatimH (1830) ducphuong (1864) 18
3 lose HoatimH (1839) PhamD7 (2050) 11
4 lose PhamD7 (2040) HoatimH (1849) 27
5 win HoatimH (1833) QuanCong (1853) 32
6 lose QuanCong (1837) HoatimH (1849) 26
7 lose HoatimH (1863) Dung_gau (1913) 28
8 win Dung_gau (1931) HoatimH (1845) 26
9 lose HoatimH (1861) Ant_man (1853) 43
10 win Ant_man (1869) HoatimH (1845) 33
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoatimH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames