Hoa_Trinh_Nu, Xiangqi Up score: 2152 W414D9L304
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tnhbk1 (2201) Hoa_Trinh_Nu (2166) 44
2 win Hoa_Trinh_Nu (2148) tnhbk1 (2219) 60
3 win Hoa_Trinh_Nu (2134) AQxudong (2072) 39
4 win AQxudong (2087) Hoa_Trinh_Nu (2119) 51
5 lose nhan_haminh (2044) Hoa_Trinh_Nu (2137) 5
6 lose Hoa_Trinh_Nu (2156) nhan_haminh (2025) 27
7 lose Hoa_Trinh_Nu (2171) tnhbk1 (2186) 55
8 win Hoa_Trinh_Nu (2156) worldbank (2124) 9
9 draw worldbank (2123) Hoa_Trinh_Nu (2157) 53
10 win dung133 (2023) Hoa_Trinh_Nu (2148) 10
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hoa_Trinh_Nu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames