HiuDng, Xiangqi Up score: 2158 W3269D29L2808
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HiuDng (2177) namanhcun (2044) 44
2 win namanhcun (2056) HiuDng (2165) 33
3 lose HiuDng (2181) Dongxanh (2157) 26
4 lose Dongxanh (2140) HiuDng (2198) 45
5 lose Hieudaica88 (2100) HiuDng (2217) 32
6 lose HiuDng (2237) Hieudaica88 (2080) 36
7 lose Vitday_an_di (2389) HiuDng (2248) 40
8 win vangh (2114) HiuDng (2236) 45
9 win vangh (2127) HiuDng (2223) 22
10 win HiuDng (2210) taitran229 (2117) 33
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HiuDng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames