Haivtfpt, Xiangqi Up score: 2466 W940D171L964
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Haivtfpt (2436) Thi_Nguyen (2418) 47
2 draw TrumKhuNay (2584) Haivtfpt (2427) 14
3 lose Nihaoma (2535) Haivtfpt (2454) 19
4 lose ducsamnd (2515) Haivtfpt (2484) 12
5 win DemVuTruong (2462) Haivtfpt (2452) 56
6 lose Dungchm123 (2472) Haivtfpt (2484) 47
7 draw Thi_Nguyen (2519) Haivtfpt (2482) 8
8 win Xe4phao4 (2487) Haivtfpt (2448) 42
9 lose Le (2351) Haivtfpt (2488) 38
10 lose Xe4phao4 (2371) Haivtfpt (2529) 37
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Haivtfpt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames