HaiDinh, Xiangqi Up score: 2070 W5445D87L4475
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DatDang (2022) HaiDinh (2088) 25
2 lose caothu79 (2233) HaiDinh (2112) 26
3 lose HaiDinh (2140) caothu79 (2205) 18
4 lose Cohn (2152) HaiDinh (2156) 25
5 lose AEM7 (2250) HaiDinh (2169) 47
6 win AEM7 (2269) HaiDinh (2150) 17
7 lose HaiDinh (2165) Phao (2176) 22
8 lose Phao (2160) HaiDinh (2181) 28
9 lose Minhphung56 (2044) HaiDinh (2201) 34
10 lose Minhphung56 (2023) HaiDinh (2222) 47
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HaiDinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames