Dongxanh, Xiangqi Up score: 2010 W18506D298L18316
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bavi_1993 (1943) Dongxanh (1996) 18
2 lose Dongxanh (2014) bavi_1993 (1925) 25
3 lose Winz_lai (2136) Dongxanh (2026) 28
4 lose Dongxanh (2039) Winz_lai (2123) 35
5 win Dongxanh (2024) Deckconick (2012) 5
6 lose thang76 (2118) Dongxanh (2037) 34
7 win Dongxanh (2018) thang76 (2137) 9
8 win Dongxanh (2002) Xe4phao4 (2021) 44
9 lose Dongxanh (2011) tnhbk1 (2251) 35
10 lose GiangMP (1838) Dongxanh (2032) 29
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Dongxanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames