DongTa12345, Xiangqi Up score: 2357 W265D2L207
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DongTa12345 (2384) HaiDinh (2462) 18
2 win TieuLinh09 (2518) DongTa12345 (2342) 34
3 lose Xe4phao4 (2194) DongTa12345 (2385) 61
4 lose DongTa12345 (2406) Kegiaumat (2591) 35
5 win theanh_doan (2645) DongTa12345 (2358) 21
6 lose DongTa12345 (2390) zero (2385) 36
7 win Kitam999 (2642) DongTa12345 (2342) 26
8 lose Xe4phao4 (2096) DongTa12345 (2390) 35
9 lose DongTa12345 (2428) quehuong1972 (2318) 26
10 win vietnamaodai (2068) DongTa12345 (2415) 38
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DongTa12345, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames