Danthanh, Xiangqi Up score: 1747 W7242D75L6504
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ant_man (1817) Danthanh (1761) 8
2 win Danthanh (1753) doonthaanh (1505) 16
3 win doonthaanh (1514) Danthanh (1744) 24
4 win Danthanh (1729) canada65 (1698) 31
5 win Danthanh (1718) VOTOI (1555) 4
6 win Danthanh (1707) VOTOI (1566) 22
7 lose troc (1668) Danthanh (1724) 2
8 win Danthanh (1707) canada65 (1753) 38
9 lose Danthanh (1722) canada65 (1738) 13
10 win Danthanh (1700) evilshadow (1920) 12
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Danthanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames