Cukoi, Xiangqi Up score: 2151 W2014D22L1650
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Cukoi (2159) Vic_Nguyen (2406) 25
2 lose Vic_Nguyen (2397) Cukoi (2168) 25
3 win GiangMP (2063) Cukoi (2155) 44
4 win Cukoi (2142) GiangMP (2076) 25
5 lose Mkoi54 (1956) Cukoi (2164) 35
6 win Cukoi (2154) Mkoi54 (1966) 24
7 lose Cukoi (2164) HaoDi (2337) 58
8 win HaoDi (2359) Cukoi (2142) 27
9 lose sibachao (2005) Cukoi (2162) 34
10 lose Cukoi (2183) sibachao (1984) 19
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cukoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames