China__virus, Xiangqi Up score: 2158 W1641D10L1439
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Khachanh (1919) China__virus (2149) 35
2 win China__virus (2140) Khachanh (1928) 43
3 lose Cohn (2094) China__virus (2157) 22
4 win Cohn (2108) China__virus (2143) 29
5 lose Dongxanh (2105) China__virus (2160) 37
6 win China__virus (2145) Dongxanh (2120) 26
7 win China__virus (2132) daithanh43 (2047) 24
8 lose daithanh43 (2028) China__virus (2151) 18
9 win China__virus (2136) anhnhat (2131) 29
10 lose anhnhat (2114) China__virus (2153) 24
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by China__virus, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames