China__virus, Xiangqi Up score: 1958 W1438D10L1279
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dmtnb (2102) China__virus (1938) 21
2 win China__virus (1916) dmtnb (2124) 19
3 lose gietemdi (1962) China__virus (1931) 14
4 win China__virus (1913) gietemdi (1980) 25
5 win Nancy2345678 (1993) China__virus (1894) 18
6 lose China__virus (1907) Nancy2345678 (1980) 19
7 lose phonglongho (1848) China__virus (1925) 43
8 win China__virus (1911) phonglongho (1862) 46
9 win MinhThu1509 (1903) China__virus (1895) 12
10 lose China__virus (1911) MinhThu1509 (1887) 48
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by China__virus, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames