Camgiacmanh, Xiangqi Up score: 2144 W499D16L438
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Camgiacmanh (2129) Thuc_dem (2123) 24
2 win Thuc_dem (2139) Camgiacmanh (2113) 21
3 win Camgiacmanh (2102) HIEPTT3 (1968) 21
4 win NinoMaxx (2025) Camgiacmanh (2088) 28
5 lose Camgiacmanh (2107) NinoMaxx (2006) 11
6 lose Camgiacmanh (2130) HungMai (2269) 44
7 lose HungMai (2243) Camgiacmanh (2156) 35
8 lose Magicking (2371) Camgiacmanh (2176) 28
9 lose Camgiacmanh (2209) pchau78 (2191) 34
10 lose Camgiacmanh (2230) Cohn (2036) 23
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Camgiacmanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames