Binhvtis, Xiangqi Up score: 2538 W1961D38L1361
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducsamnd (2575) Binhvtis (2553) 21
2 win Binhvtis (2536) ducsamnd (2592) 40
3 lose Binhvtis (2570) Tay_Doc123 (2521) 33
4 win ducsamnd (2629) Binhvtis (2533) 47
5 lose Ali_8ba (2372) Binhvtis (2549) 20
6 win Binhvtis (2540) Ali_8ba (2381) 40
7 lose Binhvtis (2559) duy264 (2458) 19
8 win duy264 (2471) Binhvtis (2546) 28
9 lose Tay_Doc123 (2479) Binhvtis (2584) 62
10 lose Binhvtis (2631) hotuan77 (2354) 46
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Binhvtis, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames