Binhvtis, Xiangqi Up score: 2175 W3165D61L2223
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dat (2094) Binhvtis (2194) 49
2 win Binhvtis (2181) dat (2107) 36
3 lose Binhvtis (2190) duck_chess (2415) 25
4 lose duck_chess (2406) Binhvtis (2199) 59
5 lose Vitday_an_di (2313) Binhvtis (2211) 16
6 win Vitday_an_di (2333) Binhvtis (2191) 15
7 lose Binhvtis (2212) hoangtrinh (2022) 43
8 lose hoangtrinh (2000) Binhvtis (2234) 23
9 lose duck_chess (2266) Binhvtis (2249) 17
10 lose Vitday_an_di (2302) Binhvtis (2263) 31
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Binhvtis, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames