Ant_man, Xiangqi Up score: 2028 W1107D11L1127
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phonglongho (2012) Ant_man (2045) 33
2 lose Ant_man (2063) phonglongho (1994) 33
3 win Ant_man (2052) taitran229 (1887) 28
4 win Ant_man (2041) taitran229 (1898) 32
5 lose anhnhat (2215) Ant_man (2052) 35
6 lose Ant_man (2063) anhnhat (2204) 42
7 win irma (1941) Ant_man (2051) 44
8 win Ant_man (2038) irma (1954) 23
9 win irma (2007) Ant_man (2023) 1
10 win Ant_man (2007) irma (2023) 41
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ant_man, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames