Anbatvang, Xiangqi Up score: 1925 W2615D13L2494
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Anbatvang (1938) vietnamaodai (2018) 23
2 lose Anbatvang (1949) venus (2083) 53
3 lose Divo (2112) Anbatvang (1960) 28
4 lose Anbatvang (1972) Divo (2100) 16
5 lose VUI_THOI_MA (1827) Anbatvang (1992) 47
6 win Anbatvang (1981) VUI_THOI_MA (1838) 23
7 lose tnhbk1 (2150) Anbatvang (1992) 28
8 lose Anbatvang (2003) tnhbk1 (2139) 20
9 win congsuat (2198) Anbatvang (1981) 29
10 lose Anbatvang (1991) congsuat (2188) 31
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Anbatvang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames