An_Khang, Xiangqi Up score: 2249 W315D1L271
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose danchoi_nb (2248) An_Khang (2265) 41
2 lose An_Khang (2282) danchoi_nb (2231) 14
3 lose Truonghang (2539) An_Khang (2290) 29
4 lose An_Khang (2312) venus (2098) 28
5 win venus (2108) An_Khang (2302) 30
6 win An_Khang (2282) Tuannui (2450) 27
7 lose Tuannui (2439) An_Khang (2293) 57
8 lose An_Khang (2316) HungMai (2456) 39
9 lose HungMai (2430) An_Khang (2342) 12
10 lose An_Khang (2372) HungMai (2400) 16
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by An_Khang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames