AEM7, Xiangqi Up score: 2299 W2236D51L1712
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose venus (2234) AEM7 (2317) 11
2 win AEM7 (2303) venus (2248) 22
3 win gietemdi (2067) AEM7 (2294) 33
4 lose AQxudong (2442) AEM7 (2305) 26
5 lose AEM7 (2317) AQxudong (2430) 37
6 lose AEM7 (2330) Vitday_an_di (2422) 14
7 lose Vitday_an_di (2409) AEM7 (2343) 21
8 win MrJiang02 (2285) AEM7 (2329) 32
9 win AEM7 (2314) MrJiang02 (2300) 14
10 win Vic_Nguyen (2338) AEM7 (2297) 21
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AEM7, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames