AEM7, Xiangqi Up score: 2135 W2331D51L1804
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anhnhat (2061) AEM7 (2153) 36
2 win AEM7 (2139) gatree62 (2089) 36
3 lose gatree62 (2071) AEM7 (2157) 26
4 win KyMaToTieng (2017) AEM7 (2145) 6
5 win AEM7 (2133) KyMaToTieng (2029) 24
6 lose AEM7 (2152) Minh_Tu1111 (2027) 44
7 win Minh_Tu1111 (2039) AEM7 (2140) 26
8 lose anhnhat (2147) AEM7 (2156) 22
9 lose phong (2197) AEM7 (2171) 25
10 lose AEM7 (2187) phong (2181) 23
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AEM7, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames