TCNguyen, Xiangqi Up score: 2155 W215D1L138
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TCNguyen (2165) Vitday_an_di (2249) 23
2 win TCNguyen (2155) Thi_Nguyen (2080) 28
3 win TCNguyen (2140) TuanTuan6 (2265) 29
4 win TCNguyen (2129) thang76 (2075) 32
5 win Alan_2019 (2154) TCNguyen (2116) 39
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames