TCNguyen, Xiangqi Up score: 2116 W211D1L137
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cafeda (2129) TCNguyen (2128) 29
2 lose zero (2134) TCNguyen (2140) 26
3 lose gietvit (1937) TCNguyen (2157) 56
4 win Hoa_Trinh_Nu (2155) TCNguyen (2141) 38
5 win NhuY1988 (1902) TCNguyen (2132) 41
6 win TCNguyen (2123) NhuY1988 (1911) 25
7 lose TCNguyen (2138) thang76 (2046) 52
8 lose thang76 (2031) TCNguyen (2153) 18
9 lose TCNguyen (2169) chimotmathoi (2003) 30
10 lose Vitday_an_di (2121) TCNguyen (2183) 34
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TCNguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames