zyxwvu6
Cờ nhanh: 1705 W6849D496L8526
Cờ chậm: 1603 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win zyxwvu6 (1667) JiuPhin (1778) 31F
2 win zyxwvu6 (1624) JiuPhin (1821) 40F
3 win zyxwvu6 (1581) tammyk31 (1777) 50F
4 win zyxwvu6 (1549) buinghi62 (1554) 43F
5 lose zyxwvu6 (1584) buinghi62 (1519) 35F
6 lose zyxwvu6 (1610) annie19 (1700) 13F
7 lose zyxwvu6 (1645) loiluong (1582) 19F
8 lose zyxwvu6 (1669) Aleucin (1787) 22F
9 draw zyxwvu6 (1667) AA1 (1712) 39F
10 win zyxwvu6 (1625) duytrinhtg2 (1794) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zyxwvu6, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames