yxj
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1861 W8031D2116L7506)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuichoico123 (1865) yxj (1845) 99S
2 win yxj (1836) hoapham59 (1627) 25S
3 win hoapham59 (1637) yxj (1826) 26S
4 lose yxj (1843) baohoang (1804) 30S
5 lose yxj (1861) baohoang (1786) 36S
6 lose toni99 (1838) yxj (1878) 22S
7 lose yxj (1896) toni99 (1820) 32S
8 draw David1982 (1823) yxj (1900) 68S
9 win yxj (1886) mackao (1846) 19S
10 lose yxj (1904) NguyenT1 (1837) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yxj, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames