yuzet
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1654 W2371D263L2625)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dan_nha_que (1719) yuzet (1683) 42S
2 win yuzet (1655) H819 (1590) 69S
3 win H819 (1621) yuzet (1624) 39S
4 win yuzet (1588) H819 (1657) 46S
5 win H819 (1697) yuzet (1548) 42S
6 lose yuzet (1574) H819 (1671) 18S
7 lose H819 (1642) yuzet (1603) 16S
8 win H819 (1647) yuzet (1567) 96S
9 win phungnguyen9 (1475) yuzet (1554) 38S
10 draw yuzet (1554) atri (1586) 97S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yuzet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames