ysggg
Cờ nhanh: 1932 W18070D2657L19160
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tinypigpig (1946) ysggg (1948) 15F
2 lose TH1955 (1926) ysggg (1965) 37F
3 win chuyenthua (1878) ysggg (1952) 49F
4 lose XaXoai (1859) ysggg (1971) 41F
5 win lloydt (1920) ysggg (1957) 33F
6 lose haithanh33 (1972) ysggg (1973) 69F
7 win ysggg (1954) Vi_Tieu_Bao (2082) 61F
8 lose chessman (1936) ysggg (1971) 45F
9 draw nxthanh67 (1980) ysggg (1971) 40F
10 win RedRiver80 (1914) ysggg (1957) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ysggg, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames