yovita
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2033 W1172D98L1234)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win yovita (2020) thanthoai82 (1938) 10S
2 win penny (1933) yovita (2007) 26S
3 win yovita (1996) hongpro (1842) 34S
4 win hongpro (1854) yovita (1984) 61S
5 win yovita (1969) thanhhoa (1937) 70S
6 draw yovita (1968) nguyenvanti (2008) 47S
7 win yovita (1953) Old_Tan (1926) 47S
8 win yovita (1939) ducsida1 (1893) 21S
9 lose yovita (1956) hiepl (1893) 46S
10 win yovita (1940) hiepnhat108 (1969) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yovita, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames