you_and_me
Cờ nhanh: 3045 W199D21L60
Cờ chậm: 2454 W69D3L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win you_and_me (2446) phandung (2192) 28S
2 win phandung (2201) you_and_me (2437) 23S
3 win you_and_me (2430) chisiki (2102) 21S
4 win chisiki (2109) you_and_me (2423) 14S
5 win keankok77 (2177) you_and_me (3043) 26F
6 win PHI_YEN_BAN (2693) you_and_me (3030) 3F
7 win you_and_me (3015) PHI_YEN_BAN (2708) 2F
8 win njoy (2620) you_and_me (3010) 3F
9 win aNh_sAo01 (2715) you_and_me (3003) 18F
10 win TieuThoHaNoi (2551) you_and_me (2994) 6F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by you_and_me, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames