you_and_me
Cờ nhanh: 2465 W127D17L47
Cờ chậm: 2137 W49D3L12)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose you_and_me (2486) duy264 (2303) 24F
2 lose duy264 (2281) you_and_me (2508) 49F
3 lose ToP10_kO (2006) you_and_me (2179) 59S
4 lose Anh__khoa (1989) you_and_me (2536) 3F
5 lose you_and_me (2552) Codonlycaphe (2826) 70F
6 win Zhangfeng (1997) you_and_me (2546) 28F
7 draw Minhct (2555) you_and_me (2546) 45F
8 lose AnnickLebail (2427) you_and_me (2587) 67F
9 win you_and_me (2567) ME_CUNG (2369) 16F
10 win you_and_me (2550) yibin86831 (2291) 10F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by you_and_me, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames