yen__2008
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2049 W161D14L121)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose yen__2008 (2083) thanhducqn (2043) 17S
2 win yen__2008 (2052) trungtrung (2041) 31S
3 win yen__2008 (2006) anhphieulang (2256) 15S
4 lose vubaonam (2075) yen__2008 (2035) 34S
5 lose gsmcnguyen (1859) yen__2008 (2079) 30S
6 win gsmcnguyen (1880) yen__2008 (2058) 1S
7 lose yen__2008 (2089) paris13 (2097) 56S
8 win van3v (2251) yen__2008 (2045) 48S
9 lose yen__2008 (2063) TrngDinh7 (2288) 17S
10 draw vubaonam (2108) yen__2008 (2061) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yen__2008, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames