yaoyao555
Cờ nhanh: 1518 W1D0L0
Cờ chậm: 1874 W986D335L1033)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose yaoyao555 (1890) Phidao (1869) 74S
2 lose yaoyao555 (1904) sontran1970 (1944) 26S
3 draw cothe52 (1866) yaoyao555 (1905) 49S
4 lose choidao (2010) yaoyao555 (1918) 27S
5 lose yaoyao555 (1932) choidao (1996) 43S
6 lose yaoyao555 (1949) weakgame (1916) 70S
7 win ChuTong (1879) yaoyao555 (1935) 38S
8 lose CindyLe (1967) yaoyao555 (1966) 67S
9 lose thanh1707 (2165) yaoyao555 (1976) 103S
10 lose yaoyao555 (1986) thanh1707 (2155) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yaoyao555, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames