yanwenqing
Cờ nhanh: 2025 W991D155L998
Cờ chậm: 1891 W520D130L368)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win laquang (1835) yanwenqing (2015) 58F
2 win yanwenqing (2004) laquang (1846) 30F
3 lose usd (1848) yanwenqing (2025) 28F
4 win yanwenqing (2014) usd (1859) 58F
5 lose nhatnam (1963) yanwenqing (2032) 20F
6 lose yanwenqing (2051) nhatnam (1944) 49F
7 lose duongminh200 (2175) yanwenqing (2063) 51F
8 win yanwenqing (2043) duongminh200 (2195) 31F
9 win TaKimAn (2098) yanwenqing (2025) 50F
10 lose yanwenqing (2039) TaKimAn (2084) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yanwenqing, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames