yanwenqing
Cờ nhanh: 2040 W902D140L923
Cờ chậm: 1891 W520D130L368)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose yanwenqing (2059) chaddyy (1938) 30F
2 win yanwenqing (2046) chaddyy (1951) 20F
3 lose yanwenqing (2067) vanbinh (1865) 26F
4 lose yanwenqing (2079) Wander9s (2192) 63F
5 win warrior46 (1884) yanwenqing (2069) 46F
6 win yanwenqing (2058) warrior46 (1895) 31F
7 lose laanhkhoa (2179) yanwenqing (2070) 39F
8 lose yanwenqing (2083) laanhkhoa (2166) 36F
9 lose banglan02 (2013) yanwenqing (2101) 24F
10 draw yanwenqing (2103) banglan02 (2011) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yanwenqing, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames