yank
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1996 W10209D1952L9305)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose pdc5452 (1888) yank (2015) 42S
2 win yank (2003) pdc5452 (1900) 39S
3 lose yank (2019) TrngNht (2019) 21S
4 draw meokitty1206 (1905) yank (2022) 63S
5 win hamvui77 (1907) yank (2010) 38S
6 win yank (1999) atjoan (1846) 33S
7 win atjoan (1858) yank (1987) 27S
8 win TaAnhDung (2032) yank (1970) 17S
9 win yank (1952) TaAnhDung (2050) 31S
10 draw Old_Tan (1970) yank (1952) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yank, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames