xulan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1760 W673D50L688)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose k40993 (1755) xulan (1776) 39S
2 lose SatThu_one (1942) xulan (1785) 35S
3 lose sothich (1754) xulan (1802) 13S
4 win sothich (1769) xulan (1787) 68S
5 lose TH13N (1846) xulan (1801) 26S
6 lose huybui1968 (1817) xulan (1817) 15S
7 lose huybui1968 (1801) xulan (1833) 29S
8 win Xechaydien (1823) xulan (1817) 19S
9 draw xulan (1817) anle54 (1791) 31S
10 win xulan (1800) nhaxac (1850) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xulan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames