xpma07258
Cờ nhanh: 1883 W59D4L39
Cờ chậm: 1673 W26D4L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huebinh (1741) xpma07258 (1859) 30F
2 win xpma07258 (1831) huebinh (1769) 27F
3 win happy999 (1829) xpma07258 (1798) 103F
4 win xpma07258 (1760) happy999 (1867) 31F
5 lose xpma07258 (L0F) EThinkerUp (L0) 34T
6 lose xpma07258 (L0B) DongHoi73 (L0A) 37T
7 lose Vuacotuong01 (L0C) xpma07258 (L0C) 1T
8 lose xpma07258 (L0A) michael197 (L0A) 42T
9 lose cuoptinh (L0A) xpma07258 (L0A) 25T
10 lose xpma07258 (L0F) Thaiuk (L0B) 0T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xpma07258, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames