xpma07258
Cờ nhanh: 1883 W60D5L41
Cờ chậm: 1673 W26D4L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CoTauday (1782) xpma07258 (1856) 43F
2 draw xpma07258 (1860) CoTauday (1778) 84F
3 lose xpma07258 (1871) bopbopbop (2010) 60F
4 lose bopbopbop (1998) xpma07258 (1883) 38F
5 lose xpma07258 (L0C) Vuacotuong01 (L0B) 51T
6 lose xpma07258 (L0C) SmileMan (L0B) 44T
7 lose cuongctcclh (L0C) xpma07258 (L0C) 31T
8 win yeuquehuong2 (L0A) xpma07258 (L0A) 42T
9 win xpma07258 (L0) doatmenhky (L0E) 15T
10 win xpma07258 (L0A) fighter (L0A) 22T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xpma07258, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames