xiexie1
Cờ nhanh: 2501 W23D31L7
Cờ chậm: 2800 W408D1215L177)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win xiexie1 (2791) trum_mafia (2547) 81S
2 win xiexie1 (2772) Ninja_trolai (2552) 34S
3 win xiexie1 (2752) suphutaixuat (2556) 51S
4 win xiexie1 (2733) CuuVyHo (2517) 94S
5 draw trum_mafia (2521) xiexie1 (2739) 26S
6 draw xiexie1 (2745) trum_mafia (2515) 32S
7 win CuuVyHo (2551) xiexie1 (2724) 65S
8 draw xiexie1 (2729) trum_mafia (2535) 34S
9 draw xiexie1 (2735) trum_mafia (2529) 23S
10 win CuuVyHo (2559) xiexie1 (2724) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xiexie1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames