xiexie1
Cờ nhanh: 2501 W23D31L7
Cờ chậm: 2782 W457D1336L186)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw xiexie1 (2786) ThudoChess (2720) 133S
2 draw xiexie1 (2790) ThudoChess (2716) 86S
3 draw xiexie1 (2794) ThudoChess (2712) 51S
4 win VC_Killer (2480) xiexie1 (2779) 29S
5 draw GoPlayer (2673) xiexie1 (2785) 86S
6 win KeVin__Le (2946) xiexie1 (2742) 103S
7 draw xiexie1 (2744) soaica (2711) 46S
8 draw xiexie1 (2746) soaica (2709) 35S
9 draw xiexie1 (2748) soaica (2707) 50S
10 win xiexie1 (2723) Gaigiangho (2616) 70S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xiexie1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames