xiexie1
Cờ nhanh: 1940 W0D22L5
Cờ chậm: 2628 W327D1027L151)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xiexie1 (2669) chutuhcn (2513) 106S
2 draw xiexie1 (2679) chutuhcn (2503) 78S
3 draw xiexie1 (2690) chutuhcn (2492) 36S
4 draw xiexie1 (2702) chutuhcn (2480) 20S
5 win xiexie1 (2681) chutuhcn (2501) 23S
6 win xiexie1 (2657) chutuhcn (2525) 28S
7 win xiexie1 (2635) ThienThai (2481) 47S
8 draw HoNgocHa (2503) xiexie1 (2643) 66S
9 draw HoNgocHa (2494) xiexie1 (2652) 113S
10 draw HoNgocHa (2484) xiexie1 (2662) 73S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xiexie1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames