xiexie1
Cờ nhanh: 1751 W0D14L5
Cờ chậm: 2630 W251D635L125)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw alex2001 (2722) xiexie1 (2625) 40S
2 draw xiexie1 (2619) alex2001 (2728) 43S
3 lose alex2001 (2700) xiexie1 (2647) 43S
4 draw xiexie1 (2644) alex2001 (2703) 63S
5 draw alex2001 (2706) xiexie1 (2641) 65S
6 draw xiexie1 (2637) alex2001 (2710) 35S
7 draw alex2001 (2715) xiexie1 (2632) 24S
8 draw xiexie1 (2627) alex2001 (2720) 39S
9 lose alex2001 (2691) xiexie1 (2656) 57S
10 draw xiexie1 (2654) alex2001 (2693) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xiexie1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames