xiexie
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2586 W201D392L86)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw HOADA_KIEM_ (2400) xiexie (2591) 82S
2 win xiexie (2581) HOADA_KIEM_ (2410) 43S
3 draw Nguoixua (2375) xiexie (2587) 29S
4 draw xiexie (2593) Nguoixua (2369) 33S
5 win xiexie (2566) P30go (2500) 30S
6 draw P30go (2496) xiexie (2570) 54S
7 draw xiexie (2574) P30go (2492) 44S
8 draw P30go (2487) xiexie (2579) 58S
9 draw xiexie (2580) CuuVyHo (2535) 34S
10 lose CuuVyHo (2517) xiexie (2598) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xiexie, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames