xaharat
Cờ nhanh: 2070 W171D6L129
Cờ chậm: 1852 W1471D331L1167)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose daothailiem (1861) xaharat (1885) 50S
2 win hndl (1760) xaharat (1860) 60S
3 win xaharat (1849) trungvanha12 (1681) 43S
4 win mayxay (1666) xaharat (1839) 54S
5 lose KhanhNgoc (1822) xaharat (1874) 29S
6 lose KhanhNgoc (1783) xaharat (1913) 29S
7 lose KhanhNgoc (1739) xaharat (1957) 24S
8 win KhanhNgoc (1760) xaharat (1936) 28S
9 win thichcado (2013) xaharat (1897) 58S
10 lose ChoiVuiVe (1940) xaharat (1928) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xaharat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames