x_khien1717
Cờ nhanh: 1596 W29D1L26
Cờ chậm: 1932 W1082D115L1074)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win x_khien1717 (1914) vinhnhi08 (1981) 39S
2 win x_khien1717 (1901) Minhbelle (1815) 33S
3 lose x_khien1717 (1920) TranTuanyt (1809) 15S
4 lose x_khien1717 (1940) KhangT3 (1803) 1S
5 lose x_khien1717 (1960) koanduocdau (1821) 20S
6 win x_khien1717 (1942) BidaM (2022) 96S
7 lose paulpxdang (1971) x_khien1717 (1957) 44S
8 lose x_khien1717 (1973) paulpxdang (1955) 25S
9 win x_khien1717 (1960) nhannv (1881) 41S
10 win x_khien1717 (1947) nhannv (1880) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by x_khien1717, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames