wobwin
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1781 W690D190L546)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nohope (1691) wobwin (1768) 7S
2 win Vodanh1986 (1757) wobwin (1752) 19S
3 lose wobwin (1768) Vodanh1986 (1741) 30S
4 win hu626 (1681) wobwin (1755) 24S
5 lose wobwin (1774) hu626 (1662) 43S
6 win wobwin (1760) MaiO (1701) 57S
7 lose wobwin (1776) chuchau (1772) 9S
8 win chuchau (1788) wobwin (1760) 26S
9 lose ngoc1969 (1748) wobwin (1776) 35S
10 win ngoc1969 (1764) wobwin (1760) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by wobwin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames