wmax1233
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1609 W3692D157L3312)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win wmax1233 (1594) eugenni (1566) 42S
2 win wmax1233 (1579) hoanghien12 (1549) 33S
3 win wmax1233 (1565) Mrhoahoa53 (1507) 37S
4 lose wmax1233 (1580) dinhbui (1583) 13S
5 win wmax1233 (1569) durillo (1433) 29S
6 win wmax1233 (1553) Cookkai (1580) 30S
7 win wmax1233 (1540) aiviet (1462) 23S
8 lose wmax1233 (1556) Minh___ (1525) 22S
9 lose wmax1233 (1572) tuanle (1562) 24S
10 win wmax1233 (1557) cuchuoi_5 (1552) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by wmax1233, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames