westworld_12
Cờ nhanh: 1871 W1502D218L1568
Cờ chậm: 2173 W385D70L268)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win soitrang (2065) westworld_12 (2160) 49S
2 win westworld_12 (2147) soitrang (2078) 36S
3 lose westworld_12 (2169) cun2009 (1942) 40S
4 win westworld_12 (2154) hongki (2130) 24S
5 lose hongki (2113) westworld_12 (2171) 20S
6 lose tien000 (2041) westworld_12 (2191) 47S
7 win westworld_12 (2179) tien000 (2053) 48S
8 win westworld_12 (2148) goose (2141) 47S
9 win Vitcon113 (2108) westworld_12 (2117) 36S
10 draw westworld_12 (2119) dan_nha_que (2033) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by westworld_12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames