welly
Cờ nhanh: 1427 W1553D98L1840
Cờ chậm: 1480 W4329D516L4449)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win welly (1409) Thang7 (1483) 35F
2 win giagia (1419) welly (1393) 21F
3 draw welly (1393) giagia (1419) 59F
4 lose haiminhnn (1440) welly (1408) 46F
5 lose welly (1424) haiminhnn (1424) 67F
6 lose welly (1437) ntrongm (1528) 35F
7 lose ntrongm (1514) welly (1451) 42F
8 win NFL (1435) welly (1436) 30F
9 lose huongtu (1463) welly (1451) 20F
10 lose welly (1467) huongtu (1447) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by welly, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames